Đầm thiết kế – VD130

Giá tham khảo: 500.000 

Chất liệu: Line 2 lớp

Đầm thiết kế – VD130

Giá tham khảo: 500.000