Nhà may Oanh

Địa chỉ website:

http://oanh.vn

Oanh Homepage

Fanpage: https://www.facebook.com/oanhtran.clothing

Loại dữ liệu chúng tôi thu thập và lí do thu thập dữ liệu đó

Bình luận

Khi khách hàng để lại bình luận trên website, chúng tôi thu thập dữ liệu trong mẫu bình luận, và cả địa chỉ IP của khách hàng: để phát hiện spam và phòng tránh spam trên website.

Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của khách hàng (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar. Chính sách và điều khoản của dịch vụ Gravata xem tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của khách hàng, ảnh hồ sơ của khách hàng sẽ hiển thị công khai trong khu vực bình luận của khách hàng.

Phương tiện truyền thông

Khách truy cập trang web có thể tải xuống hình ảnh trên trang web. Nhưng không được dùng vào mục đích quảng cáo, thương mại khác.

Cookies

Nếu khách hàng viết bình luận trên website oanh.vn, chúng tôi có thể lưu tên, địa chỉ email vào cookies. Đây là việc làm cần thiết để mang lại sự thuận tiện cho khách hàng để khách hàng không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi khách hàng viết bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu khách hàng truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của khách hàng có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi khách hàng đóng trình duyệt của mình.

Khi khách hàng đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của khách hàng. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu khách hàng chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của khách hàng sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu khách hàng đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu khách hàng chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài đánh giá, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của khách hàng. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết khách hàng vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về khách hàng, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và giám sát tương tác của khách hàng với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của khách hàng với nội dung được nhúng nếu khách hàng có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó. (ví dụ như facebook.com…)

Phân tích

Chúng tôi sử dụng dữ liệu ẩn danh của khách hàng để phân tích đánh giá hiệu quả của website

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu khách hàng yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của khách hàng sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của khách hàng trong bao lâu

Nếu khách hàng để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Khách hàng có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu khách hàng có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, khách hàng có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về khách hàng, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi. khách hàng cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về khách hàng. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của khách hàng

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.