Đầm thiết kế – VD126

Giá tham khảo: 600.000 

Chất liêu: Gấm hoa 2 lớp

Đầm thiết kế – VD126

Giá tham khảo: 600.000